Trang chủ / DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN CHO DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN CHO DOANH NGHIỆP

Hoạt động của doanh nghiệp được điều chỉnh bởi hàng nghìn các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau từ bộ luật, luật, nghị định, thông tư, công văn. Bên cạnh đó, pháp luật thường xuyên được sửa đổi, bổ sung đòi hỏi doanh nghiệp phải thích ứng kịp thời.

Các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và phát triển tốt đều phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của phápluật. Nếu Quý khách hàng không nắm được các quy định của pháp luật trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thì sẽ gặp nhiều bất lợi, dẫn tới những thiệt hại, định trệkhông đáng có. Chính vì vậy, doanh nghiệp hãy có phương án dự phòng và chuẩn bị.

Hãng luật CASEE cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực pháp luật kinh doanh, thủ tục hành chính, thuế, tài chính, quản trị doanh nghiệp, lao động, sở hữu trí tuệ, pháp luật đầu tư  thông qua việc ký hợp đồng tư vấn pháp luật  thường xuyên.

I. TẠI SAO DOANH NGHIỆP NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN

Tiêu chí Luật sư/Nhân viên pháp chế Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên
Giải pháp/ý kiến pháp lý Được tạo ra bởi một cá nhân

 

Được tạo ra bởi một tập thể các luật gia, cố vấn pháp lý.

Ví dụ: Đội ngũ của Hãng luật CASEE bao gồm 15 luật sư, cố vấn.

Chuyên môn, kinh nghiệm Chuyên môn thiếu đa dạng về nhiều lĩnh vực pháp  lý khách nhau, thiếu cập nhật pháp luật quốc tế,  thiếu kinh nghiệm tranh tụng tại toà án, khiếu nại cũng như làm việc với cơ quan nhà nước. Đội ngũ không chỉ bao quát được các lĩnh vực pháp luật khác nhau mà còn có được kinh nghiệm từ hoạt động tư vấn, tranh tụng, đại diện cho khách hàng.

 

Chi phí Chi phí cao vì phải trả lương, thưởng, bảo hiểm và các khoản phúc lợi khác.                           Chi phí thấp
Hiệu quả Thấp Cao

II. GÓI DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN CỦA HÃNG LUẬT CASEE BAO GỒM

Tư vấn pháp luật chung, theo yêu cầu của doanh nghiệpvề các lĩnh vực liên quan đến pháp luật kinh doanh – thương mại, sở hữu trí tuệ, lao động phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp.

Đối với hợp đồng tư vấn pháp luật xuyên có thời hàng từ 12 tháng trở lên, doanh nghiệp sẽ có thêm nhiều dịch vụ tư vấn vượt trội và trong thời gian hợp đồng, doanh nghiệp còn được huấn luyện, bổ túc các chuyên đề pháp lý cơ bản dành cho người quản lý (nếu có nhu cầu).

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG
 • Các vấn đề cơ bản của một giao dịch dân sự và hợp đồng thương mại.
 • Chủ thể, nội dung, hình thức… của một hợp đồng thương mại.
 • Các trường hợp vô hiệu của hợp đồng.
SOẠN THẢO, RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG 
 • Hợp đồng mua bán hàng hóa.
 • Hợp đồng dịch vụ.
 • Hợp đồng đại lý.
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
SOẠN THẢO VĂN BẢN NỘI BỘ
 • Quyết định của Giám đốc công ty.
 • Biên bản họp HĐQT, BGĐ …
 • Công văn gửi khách hàng, đối tác.
 • Thông cáo báo chí.
LAO ĐỘNG, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
 • Hồ sơ nhân sự & Hợp đồng lao động.
 • Qui tắc đạo đức kinh doanh.
 • Kiểm soát và bảo mật thông tin doanh nghiệp.
 • Qui trình xử lý kỷ luật lao động.
 • Sa thải và chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Vụ án lao động.
TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI
 • Qui trình, thủ tục giải quyết một vụ án kinh tế.
 • Hồ sơ khởi kiện.
 • Vấn đề chứng cứ, giám định.
SỞ HỮU TRÍ TUỆ  

 • Nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ.
 • Quyền tác giả.
 • Hợp đồng chuyển giao công nghệ
 • Vấn đề hàng nhái, hàng giả.
HÀNH CHÍNH, GIẤY PHÉP KINH DOANH
 • Thay đổi nội dung kinh doanh.
 • Thành lập chi nhánh, công ty con …
 • Mua bán, chuyển nhượng vốn giữa các thành viên.
 • Mua bán, sát nhập, giải thể, phá sản.
 • Tranh chấp quyền lợi trong nội bộ công ty (hợp đồngtừ12 tháng trở lên).
THƯƠNG MẠI 
 • Vi phạm hợp đồng.
 • Môi giới thương mại.
 • Quảng cáo, khuyến mại.
 • Đấu giá, đấu thầu
 • Logistics, xuất nhập khẩu (hợp đồng từ12 tháng trở lên).
 TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
 • Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại.
 • Qui tắc trọng tài.
 • Hồ sơ vụ kiện (hợp đồng từ 12 tháng trở lên).
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG QUỐC TẾ
 • Vấn đề chọn luật áp dụng.
 • Các điều khoản không thể thiếu trong hợp đồng thương mại quốc tế.
 • Luật quốc tế về trọng tài thương mại (hợp đồng từ 12 tháng trở lên).
CẠNH TRANH
 • Cạnh tranh không lành mạnh.
 • Bán hàng đa cấp.
 • Vụ kiện cạnh tranh không lành mạnh (hợp đồng 12 tháng trở lên).

DỊCH VỤ

ĐẦU TƯ
HỢP ĐỒNG
TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Let’s Get Started on Your Confidential Consultation