Trang chủ / Luật sư riêng cho gia đình, cá nhân (TEST)

Luật sư riêng cho gia đình, cá nhân (TEST)

A.  Dịch vụ tư vấn pháp luật

 

Công ty Luật Minh Gia tư vấn pháp luật về thủ tục hành chính, Tư vấn việc xác lập – bảo vệ – chấm dứt quyền sở hữu tài sản, tư vấn pháp luật về hợp đồng, bồi thường thiệt hại, tư vấn về thừa kế, quyền sử dụng đất, tư vấn các quy định pháp luật về hôn nhân gia đình và các vấn đề khác liên quan cho cá nhân, hộ gia đình như sau:

 

1.  Tư vấn về thủ tục hành chính:

 

Luật sư tư vấn về quy định pháp luật và thủ tục hành chính liên quan đến các Sở, ban ngành  bao gồm:

 

+   Thủ tục hành chính Sở Công Thương;

 

+   Thủ tục hành chính Sở Giao thông Vận tải;

 

+   Thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Đầu tư;

 

+   Thủ tục hành chính Sở Lao động TB-XH;

 

+   Thủ tục hành chính Sở GD-ĐT;

 

+   Thủ tục hành chính Sở Xây dựng;

 

+   Thủ tục hành chính Sở Nội vụ;

 

+   Thủ tục hành chính Sở Y tế;

 

+   Thủ tục hành chính Sở Tư pháp;

 

Và các thủ tục Hành chính khác.

 

2.  Tư vấn về Hợp đồng Dân sự:

 

Luật sư tư vấn về quy định pháp luật về hợp đồng dân sự và các quy định pháp luật liên quan đến hợp đồng dân sự  bao gồm:

 

+   Hợp đồng mua bán tài sản;

 

+    Hợp đồng trao đổi tài sản;

 

+   Hợp đồng tặng cho tài sản;

 

+   Hợp đồng vay tài sản;

 

+   Hợp đồng thuê tài sản;

 

+   Hợp đồng mượn tài sản;

 

+   Hợp đồng gửi giữ tài sản;

 

+   Hợp đồng dịch vụ, vận chuyển, gia công, ủy quyền, bảo hiểm ….;

 

3.  Tư vấn về Bồi thường thiệt hại:

 

Luật sư tư vấn về quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại và các quy định pháp luật liên quan đến bồi thường thiệt hại  bao gồm:

 

+   Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm;

 

+   Thiệt hại do sức khỏe, tính mạng bị xâm phạm;

 

+   Thiệt hại do danh dự, uy tín bị xâm phạm;

 

+   Thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra;

 

+   Thiệt hại do nhà cửa, công trình XD gây ra;

 

+   Thiệt hại do ô tô, xe máy, phương tiện chuyên dùng, hệ thống tải điện, nhà máy công  nghiệp, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác gây ra;

 

4.  Luật sư tư vấn về Thừa kế:

 

Luật sư tư vấn về quy định pháp luật về thừa kế và các quy định pháp luật liên quan đến thừa kế: thừa kế theo pháp luật, thừa kế theo di chúc, phân chia, khai nhận di sản thừa kế…  bao gồm:

 

+   Quyền thừa kế;

 

+   Quyền của người quản lý di sản;

 

+   Thừa kế quyền sử dụng đất;

 

+   Quyền từ chối nhận di sản;

 

+   Người không được quyền nhận di sản;

 

+   Thời hiệu khởi kiện về thừa kế;

 

+   Di sản dùng vào việc thờ cúng;

 

+   Các qui định khác liên quan đến thừa kế.

 

5.  Tư vấn về đất đai và chuyển quyền sử dụng đất:

 

Luật sư tư vấn về quy định pháp luật về đất đai và các quy định pháp luật liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất bao gồm:

 

+   Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ;

 

+   Hợp đồng thuê QSDĐ;

 

+   Hợp đồng thuê lại QSDĐ;

 

+   Hợp đồng thế chấp QSDĐ;

 

+   Hợp đồng tặng cho QSDĐ;

 

+   Hợp đồng góp vốn bằng giá trị QSDĐ;

 

6.  Tư vấn về Luật Hôn nhân và gia đình:

 

Luật sư tư vấn về quy định pháp luật về hôn nhân gia đình và các quy định liên quan đến hôn nhân gia đình: kết hôn, ly hôn, quyền nuôi con, tài sản chung vợ chồng, tài sản riêng,  thỏa thuận về tài sản …bao gồm:

 

+   Tư vấn về Kết hôn: Điều kiện kết hôn, trường hợp cấm kết hôn, yêu cầu hủy việc kết hôn;

 

+   Tài sản của vợ chồng:

 

–     Đại diện cho nhau thực hiện giao dịch dân sự;

 

–    Trách nhiệm liên đới với giao dịch do một bên thực hiện;

 

–    Tài sản chung của vợ chồng;

 

–     Định đoạt tài sản;

 

–    Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân;

 

Và các qui định khác(về con nuôi, cấp dưỡng, xác định cha, mẹ, con)

 

+   Tư vấn pháp luật về Ly hôn:

 

–    Chia tài sản khi ly hôn;

 

–    Trách nhiệm nuôi dưỡng, cấp dưỡng con sau khi ly hôn;

 

–    Về nợ chung, Và các qui định khác có liên quan.

 

B.  Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp và tham gia tố tụng

 

Luật Minh Gia cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấpvà tham gia tố tụng các vụ, việc thuộc các lĩnh vực sau:

 

1.  Trong các tranh chấp dân sự:

 

+   Tranh chấp về đất đai;

 

+   Tranh chấp về thừa kế;

 

+   Tranh chấp về hợp đồng;

 

+   Tranh chấp về hôn nhân gia đình;

 

+   Tranh chấp về sở hữu trí tuệ;

 

+   Đòi bồi thường thiệt hại.

 

2.  Trong các tranh chấp kinh tế:

 

+   Tranh chấp về kinh doanh, thương mại;

 

+   Tranh chấp Hợp đồng;

 

+   Tranh chấp về vay, bảo lãnh, thế chấp… tài sản.

 

3.  Trong các tranh chấp về hành chính, lao động

 

+   Xử phạt vi phạm hành chính(thuế TNDN, thuế TNCN, thuế VAT…);

 

+   Yêu cầu thực hiện các quyết định hành chính;

 

+   Sa thải, bồi thường thiệt hại, tai nạn lao động….

 

4.  Trong các vụ án dân sự:

 

+   Khách hàng là cá nhân tham gia tố tụng với tư cách là nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan hoặc người bị hại.

 

+   Các công việc cơ bản mà Luật sư Riêng sẽ thực hiện:

 

–    Thẩm định và đánh giá sơ bộ khả năng thắng kiện;

 

–    Thẩm định và đánh giá chứng cứ, thu thập chứng cứ;

 

–    Chuẩn bị hồ sơ vụ kiện và nộp hồ sơ vụ kiện;

 

–    Cử Luật sư nghiên cứu hồ sơ, chứng cứ, đưa ra các đề nghị và yêu cầu, tranh tụng tại Tòa án các cấp(sơ thẩm, phúc thẩm);

 

–    Cử Luật sư tư vấn, chuẩn bị hồ sơ và bảo vệ quyền lợi trong quá trình thi hành án.

 

5.  Cử Luật sư bào chữa cho các đối tượng sau đây:

 

+   Luật sư bào chữa cho người bị tạm giữ hình sự;

 

+   Luật sư bào chữa cho bị can trong giai đoạn điều tra;

 

+   Luật sư bào chữa cho bị can trong giai đoạn truy tố;

 

+   Luật sư bào chữa cho bị cáo trong giai đoạn xét xử sơ thẩm;

 

+   Luật sư bào chữa cho bị cáo trong giai đoạn xét xử phúc thẩm.

 

C.  Đại diện – Ủy quyền

 

Luật sư nhận đại diện theo ủy quyền cho cá nhân, hộ gia đình thực hiện những việc sau:

 

+   Đại diện/ủy quyền giải quyết tranh chấp;

 

+   Đại diện/ủy quyền trung gian hòa giải;

 

+   Đại diện/ủy quyền đàm phán các giao dịch dân sự;

 

+   Đại diện/ủy quyền giải quyết Khiếu nại, tố cáo, Khởi kiện.

 

Liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để được tư vấn, hỗ trợ

DỊCH VỤ

ĐẦU TƯ
HỢP ĐỒNG
TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Let’s Get Started on Your Confidential Consultation