Trang chủ / Giấy phép tổ chức biểu diễn 2019

Giấy phép tổ chức biểu diễn 2019

Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Doanh nghiệp) vẫn phải làm thủ thủ tục đề nghị cấp Giấy phép Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Giấy phép tổ chức biểu diễn) trước khi tổ chức biểu diễn các loại hình nghệ thuật (tuồng; chèo; cải lương; xiếc; múa rối; bài chòi; kịch nói; kịch dân ca; kịch câm; nhạc kịch;  giao hưởng; ca, múa, nhạc; ngâm thơ; tấu hài; tạp kỹ; khiêu vũ nghệ thuật; trình diễn trong nghệ thuật sắp đặt; nghệ thuật trình diễn đường phố), trình diễn thời trang, thi người đẹp.

Thẩm quyền cấp Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật 2019 cho Doanh nghiệp được quy định như sau:

  • Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép cho chương trình, vở diễn được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho phép Doanh nghiệp mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt nam biểu diễn cho chương trình, vở diễn đó.
  • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp phép cho chương trình, vở diễn không có sự tham gia biểu diễn của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

I. HỒ SƠ GIẤY PHÉP TỔ CHỨC BIỂU DIỄN 2019

Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tổ chúc biểu diễn bao gồm:

STT Tên tài liệu/giấy tờ

Số lượng/

Quy cách

             Ghi chú
1 Đơn đề nghị cấp Giấp phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang 01

Bản gốc

 

               Tải về
2 –  Bản nội dung chương trình;

–  Danh mục bộ sưu tập và Mẫu phác thảo thiết kế đối với trình diễn thời trang;

01

Bản gốc

 
3 Bản nhạc/Kịch bản đối với tác phẩm đề nghị công diễn lần đầu 01

Bản gốc

 
 4 Giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật. 01

Bản sao chứng thực

 
5 Bản sao Đăng ký Kinh doanh 01

Bản sao chứng thực

 

II. THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC BIỂU DIỄN 2019

Bước 1: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ (03 ngày làm việc)

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan cấp phép sẽ ra Văn bản yêu cầu Doanh nghiệp bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ và trả kết quả (05 ngày làm việc)

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại Việt Nam. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Thời gian thẩm định và trả kết quả hồ sơ có thể kéo dài nếu cơ quan cấp phép thành lập Hội đồng Nghệ thuật để duyệt chương trình tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Theo quy định hiện hành, những chương trình sau có thể trải qua thủ tục duyệt chương trình:

  • Phục vụ nhiệm vụ chính trị;
  • Phục vụ các ngày lễ, lễ hội;
  • Chương trình có bán vé thu tiền;
  • Chương trình biểu diễn với mục đích khác.

Bước 4: Thông báo về nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật (tối thiểu 05 ngày làm việc)

Sau khi được cấp Giấy phép biểu diễn, Doanh nghiệp phải làm thủ tục thông báo trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi tổ chức hoạt động biểu diễn ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày diễn ra hoạt động biểu diễn.

Hồ sơ thông báo gồm có:

STT

Tên tài liệu/giấy tờ

Số lượng/

Quy cách

Ghi chú

1 Giấy Thông báo 01

Theo mẫu

 

Tải về

2 Giấy phép Tổ chức biểu diễn 01

Bản sao chứng thực

 
3 Danh mục nội dung chương trình đã được phê duyệt 01

Bản sao chứng thực

 
4 Giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài biểu diễn nghệ thuật (nếu có) 01

Bản sao chứng thực

 

III. CƠ SỞ PHÁP LÝ

  1. Nghị định 79/2012/NĐ-CP về Quy định biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.
  2. Nghị định 15/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.
  3. Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định 15/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 79/2012/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
  4. Thông tư 10/2016/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khâu và Nghị định 15/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị đinh 79/2012/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

IV. DỊCH VỤ GIẤY PHÉP TỔ CHỨC BIỂU DIỄN 2019

DỊCH VỤ

ĐẦU TƯ
HỢP ĐỒNG
TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Let’s Get Started on Your Confidential Consultation