Trang chủ / Giấy phép bán lẻ rượu 2019

Giấy phép bán lẻ rượu 2019

Rượu là đồ uống có cồn thực phẩm không bao gồm bia các loại và nước trái cây lên men có độ cồn dưới 5%. Hoạt động kinh doanh rượu (sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ, bán rượu tiêu dùng tại chỗ) là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo đó, bất kỳ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh rượu đều phải được cấp phép.

Căn cứ vào quy định pháp luật, Hãng luật Casee xin tư vấn thương nhân bán lẻ rượu thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ rượu 2019 sử dụng cho bán lẻ rượu không tiêu dùng tại chỗ ở cửa hàng bán lẻ, cửa hàng tiện ích, siêu thị mini, cửa hàng 24h… Đối với hoạt động bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ cho các cơ sở kinh doanh như nhà hàng ăn uống; nhà hàng; quán bar; quán bia; quán club có bán rượu thì thương nhân sẽ xin cấp Giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ.

Chủ thể thực hiện: Thương nhân bán lẻ rượu bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Cơ quan cấp phép: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng (cơ quan cấp phép ) thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có điểm kinh doanh bán lẻ rượu.

Thời hạn Giấy phép: 05 năm

I. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU 2019

Thương nhân bán lẻ rượu chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu 2019 gồm có:

STT Tên tài liệu/giấy tờ Số lượng/Quy cách Ghi chú
1 Đơn đề nghị cấp Giấp phép bán lẻ rượu 01

Theo mẫu

 

Tải về

2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tương đương 01

Bản sao công chứng

 
3 Hợp đồng thuê/mượn/sở hữu địa điểm bán lẻ hoặc tài liệu khác chứng minh QSH hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ 01

Bản sao công chứng

 
4 Văn bản giới thiệu, hoặc

 Hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu

01

Bản sao

 
5 Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy 01

Bản sao công chứng

 
Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm Đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật
6 Bản cam kết bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường tại các địa điểm bán lẻ rượu. 01

Bản gốc

 

II. TRÌNH TỰ,THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU 2019

Bước 1: Nộp hồ sơ

Thương nhân bán lẻ rượunộp hồ sơ trực tiếp,qua đường bưu điện, hoặctrực tuyếncho cơ quan cấp phép.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ (03 ngày làm việc)

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp phép sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đủ hoặc chưa hợp lệ, cơ quan cấp phép sẽ có văn bản yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ và trả kết quả (10 ngày làm việc)

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép sẽ tiến hành thẩm định và cấp Giấy chứng nhận bán lẻ rượu hoặc ra văn bản từ chối cấp phép.

III. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP 2019

Thương nhân bán lẻ rượu nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc qua đường bưu điện,hoặc trực tuyến cho cơ quan cấp phép. Trình tự, thủ tục bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu tương tự như cấp mới Giấy phép nhưng thời gian thẩm định và trả kết quả là được rút ngắn còn 07 ngày làm việc thay vì 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ đề nghị cấp lại bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu gồm có:

STT Tên tài liệu/giấy tờ Số lượng/

Quy cách

Ghi chú
1 Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu 01

Bản gốc

Tải về
2 Giấy phép bán lẻ rượu đã được cấp 01

Bản sao

 
3 Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung 01

Bản sao

 

IV. CẤP LẠI GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU 2019

1. Cấp lại do hết hạn

Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của Giấy phép 30 ngày.

Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới Giấy phép bán lẻ rượu.

2. Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu do bị mất, bị hỏng

Thương nhân bán lẻ rượu nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc qua đường bưu điện, hoặc trực tuyến cho cơ quan cấp phép. Cơ quan cấp phép căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp lại của thương nhân để cấp lại Giấy phép.

Trình tự, thủ tục cấp lại trong trường hợp này tương tự như cấp mới nhưng thời gian thẩm định và trả kết được rút ngắn còn 07 ngày làm việc thay vì 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu do bị mất hoặc bị hỏng gồm có:

STT Tên tài liệu/giấy tờ Số lượng/Quy cách Ghi chú
1 Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu 01

Bản gốc

Tải về
2 Giấp phép bán lẻ rượu 01

Bản sao/Bản gốc

Nếu có

V. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THƯƠNG NHÂN BÁN LẺ RƯỢU 2019

  1. Mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp;
  2. Niêm yết bản sao hợp lệ Giấy phép bán lẻ rượu đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tại các địa điểm bán rượu của thương nhân;
  3. Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu theo nội dung ghi trong giấy phép;
  4. Bán rượu cho thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ hoặc bán trực tiếp cho người mua tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân theo nội dung ghi trong giấy phép.
  5. Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu.

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ

  1. Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu.
  2. Nghị định số 59/2006/NĐ-CP quy định chi tiết về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
  3. Thông tư số 168/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá.

VII. DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU TRỌN GÓI CỦA HÃNG LUẬT CASEE

 

 

 

DỊCH VỤ

ĐẦU TƯ
HỢP ĐỒNG
TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Let’s Get Started on Your Confidential Consultation