Trang chủ / Giấy phép Phân phối rượu 2019

Giấy phép Phân phối rượu 2019

Rượu là đồ uống có cồn thực phẩm không bao gồm bia các loại và nước trái cây lên men có độ cồn dưới 5%. Kinh doanh rượu (sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ, bán rượu tiệu dùng tại chỗ) là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theođó, bấtkỳ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh rượu đều phải được cấp phép.

Trong phạm vi bài viết này, Hãng luật Casee tư vấn các doanh nghiệp thủ tục xin Giấy phép phân phối rượu 2019.

Cơ quan cấp phép: Bộ Công thương.

Thời hạn Giấy phép phân phối rượu: 05 năm.

I. ĐIỀU KIỆN PHÂN PHỐI RƯỢU 2019

Để được cấp Giấy phép Phân phối Rượu 2019, Doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 2. Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 150 m2 trở lên.
 3. Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 4. Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; tại địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu.
 5. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.
 6. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

II. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU 2019

Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép Phân phối Rượu chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

STT

Tên tài liệu/giấy tờ

Số lượng/Quy cách

Ghi chú

1 Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu 01

Bản gốc

Tải về
2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương. 01

Bản sao

 
3 Hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán rượu lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định. 01

Bản sao

 
4 Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh, hoặc 01

Bản sao

 
Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm Nếu rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật
5 Hợp đồng nguyên tắc, tham gia hệ thống phân phối rượu của các thương nhân bán buôn rượu; hoặc 01

Bản sao

 
Thư xác nhận tham gia hệ thống phân phối rượu của các thương nhân bán buôn rượu
Bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu của các thương nhân bán buôn rượu
6 Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự, kiến tham gia hệ thống phân phối của doanh nghiệp xin cấp phép. 01

Bản saohợp lệ

 
7 Văn bản giới thiệu; hoặc 01

Bản sao

Của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, nhà cung cấp rượu ở nước ngoài
Hợp đồng nguyên tắc
Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu 01

Bản sao

Nếu nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước
8 Bản cam kết tuân thủ về PCCC, bảo vệ môi trường tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho hàng 01

Bản gốc

 

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU 2019

Bước 1: Nộp hồ sơ

Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc qua đường bưu điện, hoặc trực tuyến cho Cơ quan cấp phép.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ (03 ngày làm việc)

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan cấp phép tiến hành kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đủ hoặc chưa hợp lệ, Cơ quan cấp phép có văn bản yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ và trả kết quả (15 ngày làm việc)

Trong thời hạn 15ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp phép tiến hành thẩm định và cấp Giấy phân phối rượu hoặc ra văn bản từ chối cấp phép.

IV. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU 2019

Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc qua đường bưu điện, hoặc trực tuyến cho cơ quan cấp phép. Trình tự, thủ tục bổ sung Giấy phép phân phối rượu như cấp mới Giấy phép nhưng thời gian thẩm định và trả kết quả là được rút ngắn còn 07 ngày làm việc thay vì 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ đề nghị cấp lại bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ 2019 gồm có:

STT Tên tài liệu/giấy tờ Số lượng/Quy cách Ghi chú
1 Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối rượu 01

Bản gốc

Tải về
2 Giấy phép phân phối rượu đã được cấp 01

Bản sao

 
3 Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung 01

Bản sao

 

V. CẤP LẠI GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU 2019

Cấp lại do hết hạn

Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép phân phối rượu trước thời hạn hết hiệu lực của Giấy phép 30 ngày.

Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới Giấy phép phân phối rượu.

Cấp lại do Giấy phép bị mất, bị hỏng

Thương nhân bán lẻ rượunộp hồ sơ trực tiếp,hoặc qua đường bưu điện,hoặc trực tuyếncho Cơ quan cấp phép. Cơ quan cấp phép căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp lại của thương nhân để cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

Trình tự, thủ tục cấp lại trong trường hợp này tương tự như cấp mới nhưng thời gian thẩm định và trả kết được rút ngắn còn 07 ngày làm việc thay vì 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép phân phối rượu do bị mất hoặc bị hỏng gồm có:

STT Tên tài liệu/giấy tờ Số lượng/Quy cách

Ghi chú

1 Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép phân phối rượu 01

Bản gốc

Tải về
2 Giấp phép phân phối rượu 01

Bản sao/Bản gốc

Nếu có

VI. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI RƯỢU 2019

 1. Mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp.
 2. Niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền; cấp tại các địa điểm bán rượu của thương nhân và chỉ được mua, bán rượu theo nội dung ghi trong giấy phép đã được cấp.
 3. Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định số105/2017/NĐ-CP.
 4. Nhập khẩu rượu, mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước và thương nhân phân phối rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép.
 5. Bán rượu cho các thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.
 6. Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu.
 7. Trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.

VII. CƠ SỞ PHÁP LÝ

 1. Nghị định 105/2017/NĐ-CP vể kinh doanh rượu.
 2. Thông tư 168/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá.

VIII. DỊCH VỤ GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU TRỌN GÓI 2019 CỦA HÃNG LUẬT CASEE

 

 

 

DỊCH VỤ

ĐẦU TƯ
HỢP ĐỒNG
TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Dịch vụ liên quan

Let’s Get Started on Your Confidential Consultation