TRANG CHỦ / LUẬT SƯ RIÊNG
 • LUẬT SƯ RIÊNG

  CASEE cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn uy tín và hiệu quả. Chúng tôi sở hữu đội ngũ luật sư giỏi ở các lĩnh vực như Tranh tụng, Doanh nghiệp, Thương mại, Đầu tư nước ngoài, Tài chính – Ngân hàng, Lao động, Sở hữu trí tuệ…

  • Luật sư riêng cho gia đình, cá nhân (TEST)

   A.  Dịch vụ tư vấn pháp luật   Công ty Luật Minh Gia tư vấn pháp luật về thủ tục hành chính, Tư vấn việc xác lập – bảo vệ – chấm dứt quyền sở hữu tài sản, tư vấn pháp luật về hợp đồng, bồi thường thiệt hại, tư vấn về thừa kế, quyền […]

   Xem Thêm

  • Luật sư riêng cho doanh nghiệp (TEST)

   I. Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp: tư vấn, soạn thảo và rà soát hợp đồng Chúng tôi tư vấn, soạn thảo, rà soát các loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán hàng hóa, Hợp đồng dịch vụ,  Hợp đồng thuê/cho thuê, vay/cho vay, Hợp đồng lao động, Hợp đồng đại lý, Hợp […]

   Xem Thêm

DỊCH VỤ

ĐẦU TƯ
HỢP ĐỒNG
TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Let’s Get Started on Your Confidential Consultation