TRANG CHỦ / DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI
 • DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI

  Dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại TP.HCM với chi phí thấp là gói dịch vụ của Hãng luật Casee nhằm đích hỗ trợ các Start up bắt đầu quá trình khởi nghiệp tại TP.HCM một cách thuận lợi. Để tránh các rắc rối, tranh chấp phát sinh sau khi thành lập công ty, các Start up nên sử dụng dịch vụ thành lập công ty từ các công ty luật, nơi có luật sư tư vấn doanh nghiệp chuyên nghiệp. Khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty trọn gói của Hãng luật Casee, khách hàng sẽ tư vấn pháp luật miễn phí về các vấn đề sau:

  1. Lựa chọn loại hình doanh nghiệp để khởi nghiệp tại TPHCM;
  2. Vốn tối thiểu để thành lập công ty tại TPHCM;
  3. Lựa chọn tên gọi của công ty đúng luật;
  4. Nội dung của điều lệ công ty;
  5. Điều kiện thành lập công ty;
  6. Các bước thành lập công ty tại TPHCM;
  7. Hồ sơ thành lập công ty tại TPHCM;
  8. Chi phí thành lập công ty tại TPHCM;
  9. Những việc cần làm sau khi đăng ký kinh doanh.

DỊCH VỤ

ĐẦU TƯ
HỢP ĐỒNG
TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Let’s Get Started on Your Confidential Consultation