TRANG CHỦ / ĐĂNG KÝ TẠM NGỪNG KINH DOANH
 • ĐĂNG KÝ TẠM NGỪNG KINH DOANH

  • Thông báo kinh doanh trở lại

   Công ty có quyền kinh doanh trở lại trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng kinh doanh trước đó. Trong trường hợp này, công ty phải thực hiện thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn chậm nhất là 15 ngày trước khi tiếp tục kinh doanh trở lại. I. CHI TIẾT DỊCH VỤ THÔNG BÁO […]

   Xem Thêm

  • Dịch vụ đăng ký tạm ngừng kinh doanh trọn gói

   Chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh, công ty phải thực hiện thông báo về thời điểm và thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh tối đa là 01 năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu công ty vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thực hiện […]

   Xem Thêm

DỊCH VỤ

ĐẦU TƯ
HỢP ĐỒNG
TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Let’s Get Started on Your Confidential Consultation