TRANG CHỦ / Văn bản pháp luật

Lệnh 01/2019/L-CTN công bố Luật sửa đổi Luật Kinh doanh ngành bảo hiểm – Luật Sở hữu trí tuệ

Lệnh 01/2019/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cho lĩnh vực Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ. Văn bản bao gồm một số quy định được chủ tịch nước thay đổi, giúp đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp, đảm bảo công bằng trong việc sở hữu trí tuệ và bằng sáng tạo, đồng thời tập trung vào ngành bảo hiểm tại Việt Nam hiện nay nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

SHARE:

Let’s Get Started on Your Confidential Consultation