TRANG CHỦ / XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, BÁN LẺ HÀNG HOÁ
 • XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, BÁN LẺ HÀNG HOÁ

  • Giấy phép kinh doanh bán lẻ 2019

   Xem Thêm

  • Giấy phép Phân phối rượu 2019

   Rượu là đồ uống có cồn thực phẩm không bao gồm bia các loại và nước trái cây lên men có độ cồn dưới 5%. Kinh doanh rượu (sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ, bán rượu tiệu dùng tại chỗ) là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theođó, bấtkỳ […]

   Xem Thêm

  • Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ 2019

   Trong phạm vi bài viết này, Hãng luật Casee tư vấn thương nhân bán lẻ rượu thủ tục Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ 2019 cho việc bán lẻ rượu tại các cơ sở kinh doanh như nhà hàng ăn uống; nhà hàng; quán bar; quán bia; quán club có bán rượu. Trường hợp […]

   Xem Thêm

  • Giấy phép bán lẻ thuốc lá 2019

   Kinh doanh thuốc lá là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, muốn tham gia vào bất kỳ khâu nào của quá trình kinh doanh thuốc lá, thương nhân đều phải được cấp giấy phép phù hợp. Để tiến hành kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thương nhân phải có Giấy […]

   Xem Thêm

  • Giấy phép bán lẻ rượu 2019

   Rượu là đồ uống có cồn thực phẩm không bao gồm bia các loại và nước trái cây lên men có độ cồn dưới 5%. Hoạt động kinh doanh rượu (sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ, bán rượu tiêu dùng tại chỗ) là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. […]

   Xem Thêm

DỊCH VỤ

ĐẦU TƯ
HỢP ĐỒNG
TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Let’s Get Started on Your Confidential Consultation