TRANG CHỦ / GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM
  • GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM

    • Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

      Những trường hợp phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư: Theo khoản 1 Điều 36 Luật đầu tư nếu nhà đầu tư thuộc các trường hợp sau đây phải xin giấy chứng nhận đầu tư: “Điều 36. Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Các trường hợp phải […]

      Xem Thêm

DỊCH VỤ

ĐẦU TƯ
HỢP ĐỒNG
TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Let’s Get Started on Your Confidential Consultation