TRANG CHỦ / Chưa được phân loại

Công bố 2 thủ tục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 25/7/2019 vừa qua, Bộ Tư Pháp Việt Nam đã ban hành Quyết định 1696/QĐ-BTP, theo đó quyết định đã công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ pháp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Bộ Tư Pháp cũng đưa ra hướng dẫn thủ tục để doanh nghiệp có thể đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư pháp lý, thủ tục đề nghị thanh toán chi phí cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy trình:

Bước 1: Cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần thiết

Bước 2: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ gửi hồ sơ đến Bộ hoặc các cơ quan tương đương, có thể gửi trực tiếp hoặc thông qua bưu điện.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành xem xét, đánh giá và sẽ thông báo bằng văn bản kết quả cho doanh nghiệp sau 10 ngày kể từ lúc nhận đủ hỗ sơ.

Sau 15 ngày, văn bản tư vấn pháp luật không bao gồm nội dung bí mật doanh nghiệp sẽ được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử.

SHARE:

Let’s Get Started on Your Confidential Consultation