TRANG CHỦ / Biểu mẫu

Biểu mẫu thông báo về việc kháng cáo

Theo quy định, sau khi Tòa án cấp sơ thẩm tiếp nhận và xem xét về đơn kháng cáo cùng với những tài liệu, chứng cứ có hiệu lực và hợp lệ kèm theo cần có trách nhiệm thông báo phải thông báo cho Viện kiểm sát cũng như các đương sự có có liên quan đến vụ án dân sự về đơn kháng cáo của người vi phạm pháp luật có quyền kháng cáo.

Dưới đây, Luật Casee sẽ cung cấp cho bạn biểu mẫu thông báo về việc kháng cáo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và yêu cầu những đương sự có liên quan đến vụ việc dân sự cần tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh. Nếu trong quá trình thực hiện thủ tục có vấn đề nào chưa hiểu rõ hoặc cần được tư vấn chuyên sâu hơn, mời bạn hãy liên hệ với đoàn luật Casee để chúng tôi có thể hỗ trợ tốt nhất.

SHARE:

Let’s Get Started on Your Confidential Consultation