TRANG CHỦ / Biểu mẫu

Biểu mẫu không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

Trong trường hợp đã hết thời hạn mà đương sự có quyền được kháng cáo (15 ngày với bản án sơ thẩm, 7 ngày với quyết định tạm đình chỉ) mới gửi đơn kháng cáo, lúc này Toàn án cần phải xem xét dựa theo những tài liệu, chứng cứ và bản tường trình mà bên kháng cáo cung cấp để xác minh lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn quy định. Dựa trên kết quả xác minh, nếu như lý do kháng cáo quá hạn không chính đánh theo quy định của pháp luật thì Tòa án hay cơ quan có thẩm quyền có quyền đưa ra quyết định không chấp nhận đơn kháng cáo nộp quá hạn.

Dưới đây, Luật Casee sẽ cung cap61 cho bạn biểu mẫu mà cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi cho bạn nếu như đơn kháng cáo quá hạn của bạn không được chấp nhận, mẫu đơn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, yêu cầu các cá nhân, tổ chức có liên quan cần chấp hành nghiêm chỉnh. Trong quá trình làm thủ tục, nếu cần được tư vấn chuyên sâu hơn hoặc cần hỗ trợ, bạn có thể liên hệ với đoàn luật Casee để được chúng tôi hỗ trợ.

SHARE:

Let’s Get Started on Your Confidential Consultation